Groencursus

Welkom op groencursus.nl! Wij hebben het grootste aanbod van groene cursussen in west Nederland. Bij ons kunt u bijvoorbeeld terecht voor cursussen over ecologie, soortherkenning, landschap, ecologisch tuinieren en groen vrijwilligerswerk. Onze cursussen zijn speciaal gericht op vrijwilligers en professionals die actief zijn met óf in het groen. Bij ons kunt u terecht met uw groen & doen voucher.

Nieuw
Landschappen van Zuid-Holland

Je werkt in het landschap. Maar hoe weet je in welk landschapstype je bent? Hoe is het landschap in jouw gebied eigenlijk ontstaan? Welke kenmerkende elementen kun je er vinden?

Knotbomen- en hakhoutbeheer

Knotbomen- en hakhoutbeheer lijkt eenvoudig, totdat je je er meer in verdiept! In de cursus leer je hoe je bij het beheer aandacht kunt geven aan streekidentiteit en meerwaarde kunt creëren voor flora en fauna.

Basiscursus insectenbeheer

Bij het beheer van het landschap is er in meer of mindere mate aandacht voor vogels, doordat bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met het broedseizoen. Maar wat kun je bij het beheer betekenen voor insecten zoals vlinders, libellen, bijen, kevers e.d.?

Soortherkenning

Dit is de ultieme cursus voor het bijspijkeren van je soortenkennis! We beginnen de dag met een korte presentatie over het herkennen van veel voorkomende vlinders en libellen. Daarna gaan we de opgedane kennis direct toepassen in het veld. Na het avondeten (inbegrepen) gaan we verder met twee andere bijzonder interessante soortgroepen, namelijk: vleermuizen en nachtvlinders.

Inschrijven nog mogelijk
Knotbomen- en hakhoutbeheer

Knotbomen- en hakhoutbeheer lijkt eenvoudig, totdat je je er meer in verdiept! In de cursus leer je hoe je bij het beheer aandacht kunt geven aan streekidentiteit en meerwaarde kunt creëren voor flora en fauna.

Vinden & binden van vrijwilligers

Vrijwel elke vrijwilligersgroep is op zoek naar nieuwe aanwas. Maar hoe krijg je die nieuwe mensen? En minstens zo belangrijk: hoe zorg ik dat die mensen vervolgens ook zo lang mogelijk bij de groep blijven?

Veldexcursie herkennen bomen & struiken

In deze praktische veldexcursie wordt aandacht besteed aan het herkennen van inheemse bomen & struiken in de zomerperiode.

Basiscursus insectenbeheer

Bij het beheer van het landschap is er in meer of mindere mate aandacht voor vogels, doordat bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met het broedseizoen. Maar wat kun je bij het beheer betekenen voor insecten zoals vlinders, libellen, bijen, kevers e.d.?

Cursusleiders

De cursussen worden verzorgd door


Maurice Kruk
Cursusleider groene vrijwilligers

Nick Kroese
Cursusleider ecologie

Pieter van Dam
Cursusleider vogels

Benjamin Brandt
Cursusleider vleermuizen
Partners